Apel 06/VIII/2020 Prezydium ORL w Zielonej Górze

Dodano: 24 lipiec 2020 , Organizacyjne

Apel 06/VIII/2020

Prezydium ORL w Zielonej Górze

z dnia 25 czerwca 2020 r.

 

do

Premiera,

Ministra Sprawiedliwości,

Ministra Zdrowia

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze apeluje do Premiera, Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia o podjęcie pilnych prac nad stworzeniem odpowiednich przepisów dotyczących błędów medycznych i ich skutków. Ostatecznym celem tych przepisów powinno być wprowadzenie w Polsce tzw. systemu no-fault.

System no-fault ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta, ograniczyć występowanie niepożądanych zdarzeń medycznych oraz pozwolić na szybkie zadośćuczynienie bezpośrednio pokrzywdzonemu.

Pacjent, aby uzyskać jak najlepszą i najskuteczniejszą pomoc medyczną, musi być leczony przez lekarza nie tylko świetnie wykształconego, odpowiedzialnego, posiadającego szerokie umiejętności, ale i odważnego, skupionego wyłącznie na ratowaniu życia i zdrowia, a nie na rozważaniu, czy zastosowana terapia nie zaprowadzi go do więzienia.

Obecny Kodeks Karny nie rozróżnia kategorii czynu zabronionego, takiego jak błąd medyczny. Powoduje to, że pracownicy ochrony zdrowia podlegają tym samym przepisom, co osoby wyrządzające krzywdę w postaci uszczerbku na zdrowiu z premedytacją. Konieczne jest zatem odróżnienie działań w dobrej wierze, przy których dojdzie do niepożądanego zdarzenia medycznego, skutkującego pogorszeniem zdrowia lub śmiercią człowieka, od działań z zamiarem spowodowania krzywdy.

Inicjatywa no-fault jest oczekiwana przez środowisko medyczne od wielu lat i pozytywnie oceniana przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, co potwierdził podczas uroczystości obchodów 30-lecia reaktywowania samorządu lekarskiego. Wprowadzenie systemu rozdzielającego postępowanie dotyczące odszkodowania za wypadki medyczne od oceny prawidłowości działania, dawałoby szansę na ograniczenie "medycyny asekuracyjnej", nie zniechęcało lekarzy do podejmowania specjalizacji związanych z większym ryzykiem zdarzeń niepożądanych, byłoby adekwatnym uszanowaniem i podziękowaniem za trud, poświęcenie i poczucie misji, które prezentuje znamienita większość lekarzy w swojej codziennej pracy. Te dobre i sprawdzone w wielu krajach rozwiązania będę służyć pacjentom na lata, a nie tylko w czasie pandemii COVID-19.

Sekretarz                                                                              Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

w Zielonej Górze                                                                   w Zielonej Górze

Wojciech Perekitko                                                               Marzenna Plucińska

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook