Druk Oświadczenia

Dodano: 06 listopad 2020 , Organizacyjne

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Nowelizacja tzw. ustawy covidowej zobowiązała izby lekarskie do przekazania wojewodom lub Ministrowi Zdrowia, w ciągu 7 dni, danych o osobach, które wykonują zawód medyczny i które można skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Aby zminimalizować ryzyko kierowania do pracy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy z mocy ustawy takiemu skierowaniu nie podlegają, prosimy o złożenie odpowiedniego oświadczenia. Prośba nie dotyczy osób, które z racji wieku podlegają wykluczeniu (kobiety powyżej 60 r.ż. i mężczyźni powyżej 65 r.ż.).

Stosowne oświadczenie do pobrania w załączeniu. ----> Druk oświadczenia

Prosimy o jego wydrukowanie i podpisanie, a następnie odesłanie na adres mailowy Izby: zielona.gora@hipokrates.org

Marzenna Plucińska

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook