e-recepty

Dodano: 26 kwiecień 2019 , Organizacyjne

Szanowni Państwo,

 

Na prośbę Pani Prezes, Marzenny Plucińskiej, przekazujemy informację od Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze, Pana Piotra Brombera, dotyczącą wystawiania e-recept:

 

„W związku z możliwością wystawiania e-recept uprzejmie informuję, że recepty w postaci papierowej, zarówno refundowane jak i z 100% odpłatnością, mogą być wystawiane do dnia 31 grudnia 2019 r.

Powyższe wynika z art. 56.2. ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku, o systemie informacji w ochronie zdrowia, zmienionej ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

W celu przygotowania praktyki lekarskiej, podmiotu leczniczego do wystawiania e-recept, należy uzyskać podłączenie do Systemu P1. Sposób postępowania został szczegółowo wskazany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, na stronie internetowej: https://www.csioz.gov.pl/e-zdrowie-p1/e-recepta/.

Jedynie recepty dla:

- osoby wystawiającej, zwanej „receptą pro auctore"

- małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa osoby wystawiającej zwanej „receptą pro familiae"

mogą być wystawiane w postaci papierowej do 31 grudnia 2025 roku.

Pragnę podkreślić, że wszystkie Apteki od 01 stycznia 2019 r mogą realizować e-recepty.

Dlatego też, uprzejmie proszę o rozpropagowanie wyżej wymienionej informacji, zachęcając jednocześnie lekarzy do wystawiania e-recept.

 

Z poważaniem

Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Piotr Bromber”

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook