Godność „Lubuski Samarytanin” za 2018 r.

Dodano: 01 marzec 2019 , Organizacyjne

dr n. med. Jacek Kotuła

Godność „Lubuski Samarytanin” za 2018 r.

 

W dniu 10 stycznia 2019 r. w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie kapituły godności „Lubuski Samarytanin” ustanowionej przez JE ks. biskupa ordynariusza diecezji zielonogórsko – gorzowskiej Tadeusza Lityńskiego. Nagroda została ustanowiona przez ks. biskupa na wniosek duszpasterstwa chorych i służby zdrowia, którego kapelanem w diecezji jest ks. Tomasz Duszczak. Nadanie godności „Lubuski Samarytanin” wpisuje się w obchody Światowego Dnia Chorego i Światowego Dnia Służby Zdrowia w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. W skład kapituły dekretem JE ks. biskupa zostali powołani: wikariusz biskupi ds. duszpasterstwa chorych i służby zdrowia, kapelani rejonowi, opiekujący się chorymi i służbą zdrowia, dyrektor LOW NFZ, dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze,  Prezes Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim, Prezes Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim, Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nasze środowisko reprezentowali: Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej dr n. med. Marzenna Plucińska i wiceprezes OIL dr n. med. Jacek Kotuła, reprezentujący Dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

            Ideą przyświecającą ustanowieniu wyróżnienia stało się zwrócenie uwagi opinii publicznej na dobro i miłość płynące z realizacji w codziennym życiu przykazania miłości Boga i bliźniego, przez osoby i instytucje, które podejmują przykładną, ofiarną i bezinteresowną misję, stanowiącą ich służbę względem osób chorych, cierpiących, pozostających w trudnych sytuacjach życiowych.

Z ogromnym wzruszeniem podczas posiedzenia kapituły, której kanclerzem został wybrany na trzyletnią kadencję ks. Tomasz Duszczak, a sekretarzem Pani Joanna Branicka – kierownik działu organizacji i promocji zdrowia LOW NFZ, przyjęliśmy laudacje wygłoszone przez członków kapituły dla zgłaszanych kandydatów. Budującym jest uświadomienie sobie, iż osób i instytucji niosących bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi jest tak wiele. Zrozumienie idei dobrego Samarytanina przez nominowanych pozwala im na codzienne wprowadzanie w życie przesłania samego Chrystusa. Okazywana przez nich pomoc jest w pierwszej kolejności poprzedzona dogłębnym, holistycznym przejrzeniem istoty człowieka w aspekcie fizycznym, psychicznym, duchowym i społecznym. Z kolei wzruszeniem się i użaleniem nad niedolą chorego, potrzebującego człowieka. Użalenie się nie jest dla nich jedynie zewnętrznym – powierzchownym gestem, ale stanowi głębokie przejęcie niedolą potrzebującego. Zwieńczeniem poprzednich aktów staje się wdrożenie konkretnej bezinteresownej pomocy, opartej na swojej wiedzy, poświęceniu czasu, energii, sił, pracy… Niejednokrotnie pomocy opartej na prostym towarzyszeniu osobie potrzebującej…

W dniu 9 lutego 2019 r. podczas gali towarzyszącej wręczeniu godności „Lubuski Samarytanin” w nowosolskim Domu Kultury zostały wyróżnione następujące osoby i instytucje:

  1. W kategorii lekarze, pielęgniarki, położne i inni pracownicy ochrony zdrowia: dr Włodzimierz Janiszewski ( redaktor naczelny „Doktora”) z Zielonej Góry oraz dr Jacek Zajączek z Gorzowa Wielkopolskiego;
  2. W kategorii placówki medyczne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz osób chorych i ich rodzin: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu św. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim;
  3. W kategorii wolontariusze: pielęgniarka Pani Ludwika Kaczmarczyk z Międzyrzecza i Pani Anna Budynek.

   Gala została poprzedzona mszą świętą celebrowaną przez JE ks. biskupa Tadeusza Lityńskiego w kościele św. Józefa w Nowej Soli. 

            Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. W szczególności gratulujemy dr. Włodzimierzowi Janiszewskiemu, który już po raz drugi został nagrodzony za bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Po raz pierwszy przez śp. Prymasa Polski JE. ks. Józefa Kardynała Glempa godnością „Białego Kruka” i obecnie przez JE. ks. bp. Tadeusza Lityńskiego godnością „Lubuski Samarytanin”.

 

Źródło: zdjęcia własne wykonane przez dr. Jacka Kotułę

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook