Komunikat - wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Dodano: 22 czerwiec 2018 , Organizacyjne

Komunikat - wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

 

W związku z nowelizacją ustawy o odpadach, lekarze wykonujący zawód w ramach praktyki lekarskiej lub dentystycznej, zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów (jako ich wytwórcy), winni złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 roku wnioski o wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa- (podstawa prawna art. 50. ust. 1 pkt 5 lit. e) i dal. - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach Dz. U. 2018.21 - t.j. z póź. zm.)

Wydział Środowisk Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, przygotuje odpowiednie wytyczne w tej sprawie i przekaże je naszej Izbie.

W chwili uzyskania szczegółowych informacji powiadomimy Państwa drogą elektroniczną.

 

Marzenna Plucińska

Prezes OIL w Zielonej Górze

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook