Stanowisko Konwentu dotyczące zaostrzenia kar dla lekarzy

Dodano: 29 maj 2019 , Ogłoszenia

 

Koleżanki Koledzy członkowie OIL w Zielonej Górze,

Uchwalone przez Sejm zmiany w art. 155 Kodeksu karnego, które zaostrzają kary za nieumyślne spowodowanie śmierci budzą niepokój, oburzenie i niedowierzanie środowiska lekarskiego.

W związku z tym konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich wystosował stanowisko które Państwo załączam.

STANOWISKO nr 3

KONWENTU PREZESÓW OKRĘGOWYCH RAD LEKARSKICH
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw

 

Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich wyraża stanowczy sprzeciw wobec proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw zmian art. 155.

W opinii Konwentu Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich kodeks karny nie może być gwarantem i regulatorem ochrony zdrowia społeczeństwa. W żadnym systemie zaostrzenie kar nie służyło poprawie bezpieczeństwa obywateli ani zwiększeniu respektowania prawa.  Prawo karne nie służy podwyższaniu jakości opieki zdrowotnej. Podwyższenie kar jest uderzeniem w środowisko lekarskie, ponieważ art. 155 kk jest najczęściej stosowanym w sprawach przeciwko lekarzom za błąd medyczny.

Podwyższenie wymiaru kar i co za tym idzie nacisk ustawodawcy na orzekanie przez sądy kar bezwzględnego więzienia spowoduje, że lekarze obawiając się zagrożenia i odpowiedzialności karnej będą unikali podejmowania jakiegokolwiek ryzyka związanego z wykonywaniem zawodu. Tym samym może to skutkować spadkiem liczby wykonywanych zabiegów medycznych niosących za sobą ryzyko powikłań, ale jednak przede wszystkim mających na celu ratowanie życia człowieka.

Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich wyraża również stanowczy sprzeciw wobec przyjętego sposobu procedowania projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustawy, który pozbawił samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów możliwości odniesienia się do proponowanych zmian oraz wyrażenia opinii, co gwarantuje przepis art. 5 pkt 16 ustawy o izbach lekarskich.

A ja Państwa jeszcze raz zachęcam do czynnego okazania swojej niezgody na takie traktowanie nas lekarzy. Przypomnę przesłanie Porozumienia Rezydentów: Praca na rzecz zdrowia pacjentów to nie tylko zabiegi, konsultacje i leczenie To również praca na rzecz zmian systemu, w której każdy głos, każda aktywność ma znaczenie. Solidarnością jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko.Dla dobra pacjentów.Dla dobra naszych rodzin.Dla siebie

Spotkajmy się 01 czerwca na proteście w Warszawie.
OIL w Zielonej Górze organizuje transport dla wszystkich chętnych
Prosimy o zgłaszanie się telefonicznie pod nr 68 320 79 00
Szczegóły na stronie internetowej OIL

 

dr n.med. Marzenna Plucińska
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook