List otwarty

Dodano: 24 marzec 2020 , Ogłoszenia

"Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę"
                                                                                  Jerzy Liebert

 

 

                                                                                       List otwarty

Koleżanki i Koledzy,

piszę do Was w tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie – w czasie wyzwania, jakim jest pandemia COVID 19. To my - lekarze i inni pracownicy ochrony zdrowia - szczególnie odczuwamy ciężar odpowiedzialności. W nas pokłada się nadzieję na to, że tę wojnę wygramy. Ale jednocześnie to my jesteśmy na pierwszej linii walki, a co za tym idzie jesteśmy bezpośrednio narażeni na utratę zdrowia i życia. To zagrożenie dotyczy w dodatku nie tylko nas samych, ale pośrednio i naszych najbliższych. Sytuacja ta wymaga od nas przede wszystkim wiedzy opartej na dowodach naukowych, dotyczących nie tylko samej choroby, ale i zasad ochrony własnej przed zarażeniem. Znamy opracowane przez ekspertów wytyczne, odnośnie zabezpieczania się pracowników ochrony zdrowia i wymogi stałej dostępności odpowiednich środków. Od odpowiedzialnych za to służb oczekujemy zaopatrzenia w niezbędne środki ochrony osobistej. Nikt nie może żądać od nas pracy w warunkach narażenia własnego zdrowia i życia, niezgodnej z przyjętymi zasadami. Sami musimy ważyć na szali własnego sumienia i rzetelnej wiedzy, gdzie jest granica rozsądnego postępowania. My - prezesi Rad Okręgowych - jak i prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej - sygnalizujemy władzom centralnym, płynące z całej Polski głosy o brakach maseczek, rękawiczek, środków ochronnych i dezynfekcyjnych, bez których nie jesteśmy w stanie skutecznie zabezpieczyć pacjentów i siebie przed infekcją koronawirusem. Żądamy podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do doposażenia wszystkich rodzajów placówek medycznych w środki ochrony osobistej. Wyrażamy zdecydowany pogląd, że konieczne jest wstrzymanie zabiegów i przyjęć planowych, także z uwagi na niewystarczające zabezpieczenie materiałowe. Apelujemy też o zwiększony dostęp do testów wykrywających SARS-Cov-2 , w tym także dla pracowników ochrony zdrowia. Podkreślamy, że szersze i częstsze wykonywanie testów to możliwość wykluczenia infekcji, spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa, skrócenie okresu kwarantanny oraz zmniejszenie lęku i stresu. Apelujemy również o udzielenie podmiotom leczniczym, zmuszonym do zawieszenia działalności, wsparcia i objęcia ich programami osłonowymi. Jednocześnie nie będziemy ustawać w naciskach na polityków i zarządzających o pomoc w zabezpieczeniu wszystkim lekarzom godnych warunków pracy. Chociaż egzamin z naszej wiedzy, jak i własnych postaw etycznych, zdajemy niemal codziennie, to obecnie czeka nas chyba najtrudniejszy sprawdzian, wymagający nie tylko pełnej mobilizacji sił, odpowiedzialnego i rozumnego działania, ale także solidarności. Wierzę w Nas!

Wierzę, że swoimi postawami damy świadectwo, że nasz zawód to nie tylko dobrze wykonywane rzemiosło, wiedza i umiejętności, ale misja i powołanie. Dziękuję wszystkim za dotychczasowy trud, rozwagę, zaangażowanie, spokój, rozsądek, profesjonalizm i poświęcenie.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze 
Marzenna Plucińska

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook