Międzynarodowa konferencja on-line "Health Technology in Connected & Integrated Care" - zaproszenie - 2-3 lipca 2020 r.

Dodano: 24 czerwiec 2020 , Konferencje

Health Technology in Connected & Integrated Care

Konferencja online

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje międzynarodową konferencję on-line "Health Technology in Connected & Integrated Care", która odbędzie się w dniach 2-3 lipca 2020 r. Konferencja realizowania jest w ramach międzynarodowego projektu "Regions4Permed - Interregional coordination for a fast and deep uptake of personalised health" finansowanego w ramach programu Komisji Eropejskiej Horyzont 2020.

2 - 3 lipca  2020

Celem konferencji Health Technology in Connected & Integrated Care jest określenie jaki wpływ na spersonalizowaną medycynę mają nowe regulacje i które z nich mogą być rozwiązaniem możliwym do implementowania na poziomie regionalnym. 

Główne zakresy tematyczne Konferencji to:

Nowe technologie medyczne: są często korzystniejsze  dla pacjenta, pracownicy służby zdrowia jednak często napotykają trudności w korzystaniu z urządzeń związanych z tymi technologiami, co może zwiększać ryzyko wypadków;

Zaangażowanie pacjentów: lepiej poinformowani pacjenci zaczynają poprawiać samodzielną opiekę i bardziej przestrzegają dyscypliny przyjmowania leków co wpływa na poprawę ich zdrowia oraz samopoczucia; 

Wpływ technologii medycznych na gospodarkę: Kluczową kwestią dla technologii medycznych w celu uzyskania dostępu do rynku i pomocy w realizacji celu jakim jest medycyna spersonalizowana jest HTA (Health Technology Assessment ). Ocenę tą należy omówić w celu zidentyfikowania barier rynkowych i ich potencjalnych rozwiązań.

 

Podczas 3 sesji Konferencyjnych skupimy się na połączeniu aspektu regulacyjnego ze spersonalizowanymi technologiami zdrowotnymi, zaangażowaniem pacjentów oraz opieką zdrowotną i HTA w zakresie innowacji zdrowotnych. Podczas dnia in situ: Cardiomatics i Infermedica zaprezentują swoje osiągnięcia i potencjalny zakres współpracy, a na zakończenie zaprosimy na wizytę online w Centrum Symulacji Medycznej Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego (Polska).

W jednym miejscu, podczas kilku godzin będzie miała miejsce wymiana doświadczeń między przedstawicielami władz samorządowych, instytucji naukowych, organizacji pacjentów, świadczeniodawców, instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie opieką zdrowotną i systemami informacji w opiece zdrowotnej oraz przedsiębiorcami zajmującymi się technologiami ukierunkowanymi na zdrowie w opiece integrowanej.

 

Program: https://www.regions4permed.eu/eventi/health-technology-in-connected-integrated-care/

 

Rejestracja: https://www.regions4permed.eu/eventi/health-technology-in-connected-integrated-care/#gform_4

-- 
z poważaniem

 
Dorota Stefanicka - Wojtas
Menadżer Projektów Międzynarodowych
Sekcja Projektów Międzynarodowych

 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

 
email: dorota.stefanicka-wojtas@umed.wroc.pl
tel: 71 784 00 34

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook