Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze rozpoczyna cykl warsztatów nt.: ,,Jak wdrożyć Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) w podmiocie leczniczym - warsztaty"

Dodano: 18 maj 2018 , Szkolenia

Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze rozpoczyna cykl warsztatów nt.:

,,Jak wdrożyć Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) w podmiocie leczniczym - warsztaty"

Warsztaty odbędą się w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej, ul. Batorego 71, 65-735 Zielona Góra w terminie:

24 maja 2018 r. (czwartek) – godz. 18:00

09 czerwca 2018 (sobota) – godz. 10:00

06 października 2018 (sobota) – godz. 10:00

Na warsztaty obowiązuje lista zapisów. Zwracamy się z prośbą o zabranie ze sobą wydrukowanych wzorów dokumentów, z nimi będą przeprowadzone prace warsztatowe.

Wzory będą dostępne w Biurze OIL od 21 maja br. (poniedziałek).

Za udział w warsztatach będą przyznawane punkty edukacyjne. Warsztaty są bezpłatne, poprowadzi je mec. Ewa Hassa.

Serdecznie zapraszamy.

 
W trakcie warsztatów omówione zostaną  wzory dokumentów, które należy wdrożyć w podmiocie leczniczym:
 1. polityka ochrony danych osobowych;
 2. umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
 3. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
 4. formularz analizy ryzyka;
 5. ocena skutków dla ochrony danych;
 6. rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;
 7. rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 8. rejestr naruszeń ochrony danych osobowych;
 9. ewidencja podmiotów przetwarzających;
 10. ewidencja odbiorców danych osobowych;
 11. ewidencja pomieszczeń;
 12. ewidencja nośników;
 13. ewidencja programów komputerowych (aplikacji);
 14. klauzula informacyjna, dla osoby której dane dotyczą;
 15. wzór zawiadomienia podmiotu danych o naruszeniu;
 16. wzór zawiadomienia o naruszeniu do Prezesa UODO;
 17. upoważnienie do przebywania na obszarze przetwarzania danych osobowych;
 18. oświadczenie o zachowaniu poufności;
 19. wykaz osób, które zapoznały się z Polityką Ochrony Danych;
 20. zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 21. zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika;
 22. zbiory danych przetwarzanych w systemach informatycznych.

warsztaty prowadzi mec.Ewa Hassa

 

Biuro OIL w Zielonej Górze

Tel. 68 3207900

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook