RODO – czy pacjent musi podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Dodano: 26 czerwiec 2018 , Organizacyjne

RODO – czy pacjent musi podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

 

Odpowiedź i wykładnia prawna na stronie internetowej: www.oil-zgora.org

 

RODO – czy pacjent musi podpisać zgodę na przetwarzanie

danych osobowych?

W związku z niejasnościami i zdarzającymi się sytuacjami wymagania od pacjenta zgody na przetwarzanie danych osobowych w praktyce lekarskiej, podajemy wykładnie prawną wyjaśniającą obowiązki w tym zakresie.

Podmiot leczniczy ma tylko obowiązek umieszczenia informacji o klauzuli informacyjnej w widocznym miejscu, np. obok:

- karty praw pacjenta lub

- regulaminu organizacyjnego.

Absolutnie nie dajemy jej do podpisu pacjentowi.

Faktem jest, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pacjentów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą są bezpośrednio właściwe przepisy RODO pozostające w związku z przepisami krajowego prawa medycznego. Podmioty te mogą przetwarzać dane osobowe pacjentów, w tym dotyczące zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO, który wymienia cele zdrowotne przetwarzania oraz zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pozostających w związku z celami zdrowotnymi przetwarzania. Dane osobowe pacjenta, mogą być przetwarzane przez podmiot prowadzący działalność leczniczą nie wymagając udzielenia zgody przez pacjenta także w innych wskazanych w RODO celach, w szczególności w celach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) – f) lub art. 9 ust. 2 lit. c), f), g), i), j).

Tak więc przepisy RODO określają katalog celów uzasadniających przetwarzanie danych przez podmiot prowadzący działalność leczniczą bez konieczności uzyskania zgody pacjenta, co uzasadnione jest ochroną innych praw podstawowych tegoż pacjenta. Przetwarzanie danych na podstawie zgody pacjenta w praktyce funkcjonowania podmiotu prowadzącego działalność leczniczą może mieć niekiedy miejsce w przypadku braku innych podstaw prawnych przetwarzania.

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook