Ruch antyszczepionkowy

Dodano: 18 październik 2018 , Organizacyjne

Zielona Góra, 17 października 2018 r.

 

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy

 

W nawiązaniu do stanowiska Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze Nr 02/VIII/2018 z dnia 04.10.br. i Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich z dnia 12.10.2018 r. w sprawie szczepień, które postanawia wspierać każdy projekt obywatelski promujący ideę szczepień w tym projekt Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy – bo myślimy” poprzez zbieranie podpisów, prowadzić w Okręgowych Izbach Lekarskich działania proszczepienne
i edukacyjne polegające m.in. na prowadzeniu akcji informacyjnej o zagrożeniach wynikających z zaniechania szczepień oraz organizowaniu szczepień lekarzy i lekarzy dentystów przeciwko groźnym chorobom zakaźnym we współpracy z Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, zwracam się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się i poparcie projektu „Szczepimy – bo myślimy” poprzez zbieranie podpisów pod tą inicjatywą (projekt i lista w załączeniu).

Prosimy o jak najszybsze dostarczenie podpisów do naszej Izby Lekarskiej (ul. Batorego 71, 65-735 Zielona Góra).

 

Marzenna Plucińska

Prezes OIL w Zielonej Górze

 

PS. W Biurze OIL w Zielonej Górze są do pobrania plakaty propagujące ideę szczepień (udostępnione przez WIL w Poznaniu), zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu.

- Inicjatywa ustawodawcza - podpisy

- Obowiązek szczepień - projekt ustawy z rejestrem

 

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook