Sprawdź w CEIDG czy zarejestrowałeś swój numer PESEL

Dodano: 18 maj 2018 , Ogłoszenia

Sprawdź w CEIDG czy zarejestrowałeś swój numer PESEL

Niniejszym informujemy, iż zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893), do dnia 19 maja 2018 roku przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przed dniem 01 stycznia 2012 r. zobowiązani są do uzupełnienia wpisu w CEIDG o podanie swojego numeru PESEL, w sytuacji gdy dotychczasowy wpis takiej informacji nie zawiera. Przepis ten stanowi bowiem, że przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy, zaś ustawa weszła w życie 19 maja 2016 r. Po upływie wskazanego terminu 2 lat Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

W związku z powyższym Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze zaleca sprawdzenie kompletności wpisu w CEIDG w zakresie wskazania w nim numeru PESEL przedsiębiorcy podlegającemu wpisowi oraz zwraca się z uprzejmą prośbą o pilne rozpowszechnienie tej informacji wśród członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, aby uniknąć negatywnych konsekwencji zaniedbania wskazanego wyżej obowiązku.

 

Dodatkowe informacje na stronie CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook