Sprawozdanie z XXXVI Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze

Dodano: 19 kwiecień 2018 , Ogłoszenia

Zielona Góra, 07.04.2018

 

Sprawozdanie z XXXVI Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze

 

        Szanowni Państwo

W dniu 7 kwietnia 2018 roku odbył się XXXVI Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze.

Przewodniczący VII kadencji OIL w Zielonej Górze dr Mariusz Paweł Witczak powitał zebranych gości, w osobach:

- w imieniu wojewody lubuskiego pani dr Elżbieta Tomiak

- Dyrektor LOW NFZ pan Piotr Bromber

- Członek Krajowej Komisji Wyborczej dr Krzysztof Tuszyński

W programie Zjazdu głos zabrali zaproszeni goście.

Następnym punktem zjazdu było ogłoszenie decyzji kapituły odznaczenia „Laur Asklepiosa"

Nagrody z rąk Kanclerza Kapituły dra Mariusza Pawła Witczaka otrzymali:

 1. Dr Elżbieta Czaplińska Jujeczko
 2. Dr Bożena Smaga,
 3. Dr Maria Strehl,
 4. Dr Stanisław Gura,
 5. Dr Wojciech Perekitko

W wyniku uchwały ORL, nagrody za uzyskanie stopnia dr n. med. otrzymali:

 1. Dr n. med. Monika Daszkiewicz
 2. Dr n. med. Anna Kasperowicz
 3. Dr n. med. Sylwia Michalak
 4. Dr n. med. Roman Mończak

XXXVI Okręgowy Zjazd Delegatów OIL w Zielonej Górze rozpoczął część roboczą spotkania.

Sprawozdanie kadencyjne z prac Okręgowej Rady Lekarskiej złożył Prezes dr Mariusz Paweł Witczak.

Dr Piotr Dorocki złożył sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Następnie głos zabrała zastępca przewodniczącej Okręgowego Sądu Lekarskiego dr Halina Łazaruk.

Sprawozdanie z dotychczasowych wyborów przedstawił przewodniczący OKW dr Antoni Ciach.

Przewodniczący OKW przedstawił obwieszczenie OKW delegowania do przeprowadzenia wyborów VIII kadencji na XXXVI OZL w dniu 7.04.2018r. w osobach: Antoni Ciach, Lidia Kardowska, Danuta Sorochan – Olszak, Jacek Kotuła, Krzysztof Lubecki.

 

Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej dr Marzenna Plucińska przedstawiła sprawozdanie finansowe za okres do 30.03.2018 roku.

Dr Bożena Mospan – złożyła sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Lekarza.

Dr Agnieszka Szumkowska przedstawiła sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej i złożyła wniosek o udzielenie Okręgowej Radzie Lekarskiej absolutorium za VI kadencję.

W głosowaniu XXXVI OZL podjął uchwałę nr 1/18 o udzieleniu absolutorium ORL za rok VII kadencję 2013-2017 przy 60 głosach za, przy 0 głosach wstrzymującym się i 0 przeciwnych.

Kolejnym punktem zjazdu były wybory Prezesa OIL i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym VIII kadencji Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze została dr Marzenna Plucińska.

 

          Dr Piotr Dorocki został wybrany na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VIII kadencji Okręgowej Izby Lekarskiej.

 

 

         W kolejnym głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano dr Bożenę Mospan na stanowisko Rzecznika Praw Lekarzy VIII kadencji OIL w Zielonej Górze.

 

W wyniku wyborów członkami Okręgowej Rady Lekarskiej VIII kadencji Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze zostali:

 1. Cerbiński Maciej
 2. Choroś Ryszard
 3. Ciach Antoni
 4. Czaplińska – Jujeczko Elżbieta,
 5. Felisiak Liliana
 6. Iciek Witold
 7. Janiszewski Włodzimierz
 8. Jernajczyk Jarosław
 9. Kardowska Lidia
 10. Kasprowiak Irena
 11. Kosiński Dariusz
 12. Kotuła Jacek
 13. Lasota Karol
 14. Mospan Bożena
 15. Perekitko Wojciech
 16. Rajkiewicz Justyna
 17. Safian Józef
 18. Sorochan – Olszak Danuta
 19. Tondryk Małgorzata
 20. Witczak Mariusz

 

W wyniku wyborów członkami Okręgowej Komisji Wyborczej VIII kadencji Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze zostali:

 1. Antoni Ciach
 2. Jacek Kotuła
 3. Danuta Sorochan Olszak
 4. Mariusz Paweł Witczak
 5. Agnieszka Cholewa

 

        W wyniku wyborów Delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji zostali

 1. Mariusz Witczak
 2. Krzysztof Lubecki
 3. Wojciech Perekitko
 4. Jacek Kotuła
 5. Witold Iciek

 

        W wyniku wyborów Zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VIII kadencji Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze zostali:

 1. Bokszańska Iwona
 2. Orłowska Edyta
 3. Myśliwiec Krzysztof
 4. Uberman Roman
 5. Gralińska Kania Agnieszka
 6. Nonckiewicz Andrzej
 7. Bobkiewicz Wojciech
 8. Malanowski Rafał
 9. Smaga Bożena
 10. Mróz Zofia
 11. Wołowiec Barbara
 12. Wagulińska Katarzyna

        W wyniku wyborów członkami Okręgowego Sądu Lekarskiego VIII kadencji Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze zostali:

 1. Magdziorz Irena
 2. Demuth Piotr
 3. Dołęga – Krzemińska Elżbieta
 4. Kuhn Anna
 5. Rosińska – Tyrka Mirosława
 6. Regner Pałka Urszula
 7. Król Krzysztof
 8. Grzywacz Janina
 9. Goebel Kazimierz
 10. Stelmach Małgorzata
 11. Biegańska Jolanta
 12. Stefanowska Julita
 13. Dziedzic Krzysztof
 14. Bielewicz Alfred
 15. Kupis Marek
 16. Łazaruk Halina
 17. Kłosowska Kwapisz Magdalena
 18. Leśniak Paweł
 19. Sabat Ewa
 20. Maniak Maciej

        W wyniku wyborów członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej VIII kadencji Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze zostali:

 1. Witczak Anna
 2. Wróblewski Andrzej
 3. Szumkowska Agnieszka
 4. Kwiatkowski Przemysław
 5. Szlęk Królikowska Wioletta
 6. Warchoł Mariusz

W kolejnym głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto zaproponowany budżet OIL.

Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków przedstawił dr Krzysztof Lubecki ,odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia uchwał zjazdowych.

Uchwała nr 01/18 - „w sprawie udzielenia absolutorium ORL za VIII kadencję" – Uchwała została przyjęta przy 0 głosie wstrzymującym się i 0 głosach przeciwnych.

Uchwałą nr 02/18 - „w sprawie ilościowego składu organów OIL w Zielonej Górze VIII kadencji" - Uchwała została przyjęta przy 0 głosie wstrzymującym się i 0 głosach przeciwnych.

Uchwała nr 03/18 – Uchwała w sprawie cezury czasowej w sprawie wprowadzenia elektronicznych zwolnień lekarskich

Uchwała została przyjęta przy 0 głosach wstrzymujących się i 0 przeciwnym.

Uchwała nr 4/18 – Uchwała w sprawie apelu do Krajowego Zjazdu Lekarzy o wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie lekarzy emerytów.

Uchwała nr 5/18 – w sprawie budżetu OIL na rok 2018.

Apel 1/18 – do KZL w sprawie lekarzy przy przejściu na emeryturę.

Kolejnym punktem zjazdu były wolne wnioski .

Dr Małgorzata Tondryk – rozszerzenie spraw ubezpieczenia oc lekarzy w ubezpieczeniu w ramach izby lekarskiej.

Prezes Marzenna Plucińska – informacja na temat rozszerzenia ubezpieczenia oc.

Mec. Ewa Hassa – informacja o Rodo.

Dyskusja na temat fenomenu protestu Lekarzy Rezydentów.

Po wyczerpaniu ostatniego punktu zjazd zakończono.

 

Przewodniczący Zjazdu-dr Mariusz Paweł Witczak

Sekretarz Zjazdu -dr Jacek Kotuła

Wiceprzewodniczący Zjazdu-dr Wojciech Perekitko

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook