Stanowisko 05/VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze

Dodano: 24 lipiec 2020 , Organizacyjne

Stanowisko 05/VIII/2020

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze

z dnia 25 czerwca 2020 roku

 

w sprawie nowelizacji art.37a Kodeksu Karnego

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze wyraża stanowczy sprzeciw wobec - wprowadzonej ustawą z dnia 4 czerwca 2020 roku - nowelizacji przepisu art. 37a kodeksu karnego, zaostrzającej m.in. odpowiedzialność karną lekarzy za tzw. błędy medyczne.

Podpisana ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 ( Dz.U. z 2020r., poz.1086) - tzw. tarcza antykryzysowa 4.0 - bez przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji publicznych, zrównuje odpowiedzialność lekarza za ryzyko, jakie wiąże się z wykonywaniem tego zawodu, z przestępstwami takimi jak rozbój, pobicie, przemoc.

Wykonywanie zawodu lekarza związane jest z ogromną odpowiedzialnością i obarczone ryzykiem zarówno dotyczącym zakażenia jak i popełnienia niezamierzonego błędu medycznego.

Nie godzi się, by przy zaostrzaniu przepisów wobec osób, które świadomie i celowo wyrządzają krzywdę innym, wprowadzać takie same represje w stosunku do medyków, którym w czasie udzielania pomocy zdarzyć się może nieoczekiwane powikłanie.

W tym wyjątkowym czasie pandemii środowisko medyczne - spełniając swoją powinność z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem oraz narażeniem własnego zdrowia i życia - oczekuje innego rodzaju wsparcia, zrozumienia i podziękowania.

Takim podziękowaniem mogłoby być pilne podjęcie inicjatywy ustawodawczej, dotyczącej odrębnego traktowania błędów medycznych i ich skutków.

 

 

Sekretarz                                                                                Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

w Zielonej Górze                                                                   w Zielonej Górze

Wojciech Perekitko                                                                 Marzenna Plucińska

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook