Udostępnianie dokumentacji medycznej zmiany od 4 maja 2019 roku

Dodano: 25 kwiecień 2019 , Organizacyjne

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że od 4 maja br. wchodzą w życie bardzo istotne zmiany dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi. Ustawa sektorowa wdrażająca RODO powoduje, że udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi będzie odbywać się dla nich bezpłatnie.

Ustawa ta jednoznacznie rozstrzyga, że za pierwszą kopię dokumentacji medycznej nie wolno nam pobierać opłaty - musi być zatem bezpłatna dla pacjenta lub jego przedstawiciela.

Wchodzące w życie przepisy nakładają na podmioty medyczne ogromne koszty, bowiem to na placówce medycznej będzie ciążył cały koszt wykonania kopii dokumentacji medycznej (a czasem jest to nawet kilkadziesiąt stron!).

Osobiście jednoznacznie negatywnie oceniam wchodzące w życie przepisy. Drobne opłaty, który dotąd były pobierane przez podmioty medyczne w żaden sposób nie stanowiły bariery dla pacjentów w dostępie do dokumentacji medycznej.

Dodam tylko, że Rzecznik Praw Pacjenta już zapowiedział, że będzie monitorował stosowanie przez placówki medyczne nowych przepisów w powyższym zakresie. Nierespektowanie tych uprawnień wobec pacjentów ma być rozpatrywane w kontekście stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Przypomnę tylko, że zgodnie z ustawą Rzecznik Praw Pacjenta może w drodze decyzji nałożyć na placówkę medyczną karę pieniężną właśnie w przypadku stwierdzenia praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta.

Do wiadomości dołączam bardzo przydatne objaśnienia prawne (zagadnienia praktyczne) Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące udostępniania, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. Zwracam tylko uwagę, że były one wydane w lutym 2019 roku, zatem od dnia 4 maja br. stają się nieaktualne w zakresie pobierania opłat za wydanie pierwszej kopii dokumentacji medycznej.

Z poważaniem w imieniu Prezydium ORL

Wojciech Perekitko

Sekretarz ORL

OBJAŚNIENIA PRAWNE

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook