XIV Krajowy Zjazd Lekarzy

Dodano: 28 maj 2018 , Organizacyjne

Szanowni Państwo

W dniach 25-26 maja 2018 roku odbył się XIV Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Lekarzy. Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze reprezentowali: Prezes Marzenna Plucińska oraz delegaci na KZL : Krzysztof Lubecki,Jacek Kotuła,Mariusz Witczak,Witold Iciek, Wojciech Perekitko wraz z redaktorem naczelnym „Doktora" Włodzimierzem Janiszewskim.

W czasie obrad wysłuchano wystąpień zaproszonych gości, między innymi Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego.Dokonano wyborów do ciał statutowych Naczelnej Izby Lekarskiej, przyjęto dokument programowy oraz kilkadziesiąt uchwał, apeli, stanowisk. Ponadto pracowano nad strategią dalszego działania samorządu.

Szczegółową relację poznacie Państwo w najbliższym numerze „Doktora"

Pierwszego dnia obrad, już nad ranem o godz. 3.05 dokonano wyboru nowego nowego prezesa NRL VIII kadencji – został nim Andrzej Matyja (dostał 217 głosów), który w tajnym głosowaniu pokonał Romualda Krajewskiego (129 głosów) i Krzysztofa Kordela (49 głosów). Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został ponownie Grzegorz Wrona (209 głosów), który pokonał Wojciecha Drozdę (186 głosów).

W drugim dniu KZL wybrał 50 członków Naczelnej Rady Lekarskiej (w tym 39 lekarzy i 11 lekarzy dentystów). I tak członkami Naczelnej Rady Lekarskiej zostali lekarze  Marek Jodłowski, Andrzej Wojnar, Grzegorz Mazur, Jarosław Biliński, Jacek Tętnowski, Grzegorz Krzyżanowski, Tomasz Imiela, Mariusz Janikowski, Jacek Kozakiewicz, Jerzy Friediger, Ryszard Kępa, Artur Drobniak, Michał Bulsa, Tomasz Romańczyk, Mikołaj Sinica, Marta Moczydłowska, Bartosz Urbański, Krzysztof Madej, Romuald Krajewski, Krzysztof Marchewka, Jan Cieślicki, Radosława Staszak-Kowalska, Łukasz Wojnowski, Zyta Kaźmierczak-Zagórska, Łukasz Jasek, Michał  Matuszewski, Przemysław Janusz, Robert Szczepara, Mieczysław Dziedzic, Damian Patecki, Krzysztof Kordel, Jan Kowalczuk, Mariusz Goniewicz, Dariusz Hankiewicz, Jerzy Jakubiszyn, Janusz Spustek, Maciej Hamankiewicz, Ryszard Golański, Janusz Kłoczko oraz lekarze dentyści:Andrzej Cisło, Jolanta Szczurko, Jacek Woszczyk, Małgorzata Lindorf, Dariusz Paluszek, Agnieszka Ruchała-Tyszler, Iwona Świętkowska, Anita Pacholec, Bożena Hoffman, Alina Stępnik-Mardzyńska, Leszek Dudziński.

Cały skład NRL VIII kadencji obejmie zatem – poza tymi, którzy zostali wybrani na KZL – 75 członków, w tym prezesa NRL, 24 prezesów ORL.

Delegaci naszej izby aktywnie uczestniczyli w obradach.Zgłosiliśmy między innymi apel w sprawie powołania instytucji Koronera. Poza tym lekarz dentysta Jacek Kotuła pracował w prezydium zjazdu oraz został członkiem Krajowej Komisji Wyborczej. Lekarz Krzysztof Lubecki jako wiceprzewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków omawiał projekty uchwał, apeli, stanowisk. Został również wybrany zastępcą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Z poważaniem

Wojciech Perekitko

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook