Z kartek kalendarza Pani Prezes

Dodano: 09 listopad 2018 , Organizacyjne

100-lecie Adwokatury Polskiej

 

W dniu 20.10.2018r. uczestniczyłam na zaproszenie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Krzysztofa Szymańskiego w uroczystości jubileuszu 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej oraz 65-lecia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, która odbyła się w Teatrze Lubuskim im. Leona Kruczkowskiego.

Samorządność zawodowa, a zwłaszcza zawodów zaufania publicznego, jest sukcesem wolnej Polski i niezmiernie ważnym elementem demokratycznego państwa prawa.

Adwokatura Polska była pierwszym samorządem zawodowym niepodległej Rzeczypospolitej i wpisuje się w wyjątkowy dla naszego narodu jubileusz odzyskania niepodległości.

Dziękując za zaproszenie i składając życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim osobom zaangażowanym w działalność adwokackiego samorządu, podarowałam Lubuskiego Anioła w todze i z librą, aby pomagał w podejmowaniu ważkich decyzji, a także ochraniał zawód zaufania publicznego, jakim jest adwokatura,  przed "zapędami racjonalizatorskimi" dotyczącymi samorządności. Nadmieniłam, że nam się to przydarzyło i na 27 lat zawieszono działalność Izb Lekarskich. Obyśmy nie przeżywali powtórki z historii.

Trawestując słowa Jana Pawła II - "Samorządność jest nam nie tylko dana, ale i zadana".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr Marzenna Plucińska

Inauguracja roku akademickiego Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim

 

W dniu 15.10.2018r. uczestniczyłam na zaproszenie Rady Wydziału Lekarskiego Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego w uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019, która odbyła się w Filharmonii Zielonogórskiej.

W uroczystości wzięli udział m.in. prorektor ds. studenckich prof. Wojciech Strzyżewski, prof. Zbigniew Izdebski, posłanka PO Bożenna Bukiewicz, szef lubuskiego oddziału NFZ Piotr Bromber oraz zaproszeni profesorowie z innych Uniwersytetów Medycznych.

Naukę na kierunku lekarskim rozpoczyna już czwarty rok studencki. 

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu – dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny przypomniała historię utworzenia kierunku lekarskiego i podziękowała wszystkim, którzy pomagali w jego powstaniu.

Prof. dr hab. Zbigniew Izdebki mówił o planach utworzenia Katedry Humanizacji Medycyny jako wyróżnika Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wysłuchałam również interesującego wykładu inauguracyjnego ks. dra Arkadiusza Nowaka pt „Pacjent w systemie ochrony zdrowia. W poszukiwaniu humanizacji medycyny”. Ksiądz Nowak przekonywał, że oprócz EBM, czyli medycyny opartej na faktach, powinna być VBM, czyli medycyna oparta na wartościach.

Pacjenci nie znają i nie rozumieją systemu ochrony zdrowia. Chory powinien być w centrum zainteresowania, zaopiekowany, a jest w kolejce – przestraszony, nieraz przerażony, uprzedmiotowiony przez system. Doprowadziła do tego komercjalizacja usług, technicyzacja medycyny oraz deprecjonowanie zawodów medycznych z zagubieniem ich sensu i istoty. Rozwijając medycynę opartą na faktach, warto jednocześnie skupić się nad tworzeniem opieki zdrowotnej opartej na wartościach. Należy do tego dążyć poprzez umacnianie autorytetu zawodów medycznych, budowanie zaufania, poprawę komunikacji, współodpowiedzialność, ale i autorefleksję etyczną oraz pamięć o sensie zawodu.

Piękny, mądry wykład przypominający o priorytetach, wartościach i duchowości w opiece nad chorym.

Na zakończenie wysłuchałam koncertu Lubuskiego Kwartetu Filharmonii Zielonogórskiej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konferencja w Gnieźnie

 

W dniu 13.10.2018r. uczestniczyłam w niezwykle ważnej, pouczającej i poruszającej konferencji "Kodeks Etyki Lekarskiej wobec wyzwań współczesności".

Z naszej Izby towarzyszyli mi zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy dr Krzysztof Lubecki oraz jego żona dr Alicja Lubecka.

Gniezno, katedra oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego przywitało nas piękną pogodą i oszałamiającymi kolorami jesieni. Było to kolejne spotkanie dotyczące tego tematu organizowane przez Wielkopolska Izbę Lekarską.

Zaszczycili je świetni prelegenci.

Prof. dr hab. Jacek Sobczak - sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego w stanie spoczynku - rozwinął temat stosunków wzajemnych miedzy lekarzami. Przypomniał, że krytyka powinna dotyczyć faktów, być ostrożna, nie dyskredytować osoby. Przestrzegał jednak przed zawodowym kolesiostwem.

Dr Grzegorz Wrona - Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - zwrócił uwagę, że wszystkie nasze czynności medyczne należy wykonywać z należytą starannością, poświęcając im odpowiedni czas, bo właśnie brak należytej staranności to najczęstsza przyczyna skarg. A brak czasu to organizacja pracy, na którą najczęściej nie mamy wpływu.

Dr hab. n. med. Szczepan Cofta - Naczelny Lekarz Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu - omawiał temat pomocy chorym w stanach terminalnych, czyli ars bene moriendi.

Bardzo interesujący był również temat medycznych oświadczeń pro futuro, podjęty przez trójgłos adwokacki. Rozważano także możliwość umocowania prawnego pełnomocnika medycznego - osoby zaufanej, która nas zna na tyle, że powierzymy jej decyzje odnośnie postępowania terapeutycznego i leczniczego w sytuacjach, kiedy nie będziemy mogli tej decyzji świadomie podjąć.

Konferencje w Gnieźnie będą odbywać się cykliczne. Już cieszę się na następną za 2 lata, a gościnnemu prezesowi WIL dr. n. med. Arturowi de Rosier gratuluję pomysłu i organizacji oraz pięknie dziękuję.

Konferencji towarzyszyła wystawa prac malarskich Koła Lekarzy Malujących.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dr Marzenna Plucińska

Sejmowa Komisja Zdrowia w Gorzowie

 

W dniu 09.10.2018r. uczestniczyłam w spotkaniu w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie. Towarzyszył mi wiceprezes naszej ORL, a jednocześnie dyrektor ds. lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego lek. Antoni Ciach.

Konferencja poświęcona była sytuacji szpitali po wprowadzeniu finansowania w formie ryczałtu. Pierwotnie miało to być wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, ale nie wyraził na taką formę zgody Marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Reprezentantami Komisji Zdrowia byli dr Ewa Kopacz i dr Bartosz Arłukowicz. W spotkaniu uczestniczył również senator prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki oraz Marszałek Województwa Lubuskiego Pani Elżbieta Anna Polak.

Zaproszeni szefowie lubuskich lecznic zwrócili uwagę na pogarszającą się sytuację finansową szpitali po wprowadzeniu tzw. "sieci".

Ryczałt obliczany na podstawie wykonań z 2015 roku nie satysfakcjonuje dyrektorów lecznic. W ciągu 3 lat wzrosły koszty lekarstw, opatrunków, energii oraz wynagrodzeń. To skutkuje zadłużaniem się szpitali. Szpital w Gorzowie notuje już 9 mln zadłużenia, a Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze 7 mln za I półrocze. Powoduje to min. wydłużanie się kolejek do specjalistów i na zabiegi planowe, a także hamuje rozwój szpitali.

Spotkanie zakończono wnioskami:

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook