ZUS Tarcza Antykryzysowa - kolejne informacje

Dodano: 08 kwiecień 2020 , Organizacyjne

ZUS Tarcza Antykryzysowa - kolejne informacje
 

Szanowni Państwo,

przesyłamy Państwu kolejne ważne informacje  oraz materiały związane z Tarczą Antykryzysową.

 

Pierwsza informacja dotyczy zaktualizowanych wniosków z tarczy antykryzysowej, które udostępniliśmy 8 kwietnia br. na portalu PUE ZUS .

 1.       RDU:
  •    wprowadziliśmy zmiany w nazwie wniosku oraz dodaliśmy publikator ustawy w treści wniosku.
 2.       RDZ:
  •   dodaliśmy dodatkową sekcję o numerze 4, którą wypełniają płatnicy zgłaszających do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych lub prowadzący działalność gospodarczą, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie.

W tej sekcji płatnik może wskazać wszystkie te informacje, które wcześniej musiał dołączać oddzielnie, tj. dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, wskazuje również, czy otrzymał już inną pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne, a także podaje klasę działalności,
Dzięki wprowadzeniu nowej sekcji 4, przy wysyłce RDZ system nie wymusza już dodania załącznika do wniosku,

W tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

 1.        RSP-C:
  •   wprowadziliśmy zmiany w numeracji bloków,
  •   dodaliśmy wyjaśnienia przy rodzaju umowy „dotyczy umowy o świadczenie usług do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecania albo umów o dzieło”,
  •   w bloku „Informacje o zawartej umowie cywilnoprawnej” został wydzielony punkt 5 „Oświadczam, że: umowa nie doszła do skutku/ nastąpiło ograniczenie wykonywania umowy” (poprzednio te informacje były zawarte w punkcie 4 „Odstąpienie od umowy”). Natomiast informacja „Do wniosku załączam kopię umowy cywilnoprawnej” otrzymała numer 6,
  •   dodaliśmy weryfikację, czy dane zlecającego lub zamawiającego wykonanie umowy cywilnoprawnej nie są takie same jak dane osoby wykonującej umowę cywilnoprawną.

Dodatkowo w każdym z wniosków zmieniliśmy link, pod którym opublikowana jest klauzula informacyjna o RODO. Aktualnie jest to adres: https://bip.zus.pl/rodo.

 

Jednocześnie informujemy,  że na www.zus.pl zamieściliśmy zaktualizowane instrukcje do wniosków składanych elektronicznie. Załączamy je do tej wiadomości.

 

Uwaga!

Wnioski złożone przez klientów w poprzedniej wersji są nadal ważne. Klienci nie muszą składać ich ponownie w nowej wersji.

 

 

Druga informacja dotyczy rejestracji profilu PUE na stronie ZUS.

W związku z obecnym brakiem możliwości potwierdzenia tożsamości klientów w SOK w przypadku samodzielnie zrejestrowanych profili PUE na stronie www.zus.pl, dokonaliśmy czasowej zmiany parametru liczba dni utrzymywania w systemie niezaufanych profili 7 dni na 2.  To oznacza, że  profil zostanie usunięty z systemu po 2 dniach i po tym okresie klienci mogą dokonać rejestracji online za pomocą:

Dodatkowo informujemy, że 3 kwietnia 2020 r. na stronie www.zus.pl w Aktualnościach zamieściliśmy szczegółowy materiał o metodach zakładania konta na portalu PUE bez konieczności wychodzenia z domu - Elektroniczny kontakt z ZUS bez wychodzenia z domu.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/elektroniczny-kontakt-z-zus-bez-wychodzenia-z-domu/3309757

 

 

Trzecia informacja to materiał z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania w sprawie Tarczy Antykryzysowej.

 

Będziemy wdzięczni za przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym.

Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RSP-D_7.04.doc
-Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RSP-C_7.04.doc
Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RDZ_7.04.doc
Instrukcja_wypełnienia_wniosku_RDU_7.04.doc
TARCZA_PYTANIA_ODPOWIEDZI_8.04.2020.pdf

 

 

 

Z poważaniem

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział ZUS w Zielonej Górze

ul. Kupiecka 65, 65-426 Zielona Góra

 

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook