Wybory

 

Lista zgłoszonych kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd VIII kadencji

Głosowanie drogą korespondencyjną

Rozpoczęło się głosowanie korespondencyjne na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII Kadencji. Na adres domowy otrzymali Państwo koperty z kartami do głosowania. Należy odesłać je lub dostarczyć do Okręgowej Komisji Wyborczej OIL w Zielonej Górze do 28 października 2017 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje są podane w załączonej do korespondencji instrukcji. Zachęcamy do udziału w wyborach. Od naszych głosów zależy kształt samorządu.

Przewodniczący OKW Antoni Ciach

 

Instrukcja głosowania

W związku z rozpoczętymi wyborami, na adresy korespondencyjne członków Okręgowej Izby Lekarskiej zostały wysłane przesyłki w postaci dużej koperty (C4). W kopercie znajdą Państwo instrukcję głosowania, kartę do głosowania, dwie białe koperty: małą i większą (C4) ze stemplem „Opłata przerzucona na adresata”.

Po zapoznaniu się z listą kandydatów, należy dokonać wyboru przez wstawienie w polu przy nazwisku znaku „x" lub„+".

Liczba wskazań nie może być większa niż liczba mandatów określona dla danego rejonu wybor­czego. Informacja o liczbie mandatów znajduje się na karcie do głosowania.

Kartę do głosowania należy umieścić w najmniejszej z nadesłanych kopert. Kopertę należy zakleić. Aby zachować tajność głosowania, koperty nie należy podpisywać, stemplować ani w żaden inny sposób znakować. Zaklejoną kopertę z kartą trzeba włożyć do większej białej koperty zaadresowanej do Okręgowej Komisji Wyborczej OIL.

Po zaklejeniu tej koperty należy w zaznaczonym miejscu na jej odwrocie przystawić imienną pieczątkę lekarską oraz podpisać się. Na kopercie nie trzeba naklejać znaczka. Przesyłka jest już opłacona.

Przygotowaną w ten sposób przesyłkę należy wysłać pocztą lub dostarczyć do Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej najpóźniej do 28.10.2017 przed godziną 15.30.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu koperty do Okręgowej Komisji Wyborczej

Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nie mogą Państwo oddać głosu korespondencyjnie, będzie możliwość oddania głosu osobiście w miejscu i terminie określonym odrębnie dla każdego rejonu wyborczego. Szczegółowe informacje znajdą się na przesłanej instrukcji głosowania, w poniższej tabeli oraz na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej - www.oil-zgora.org w zakładce Komisja Wyborcza.

 

 

NR REJONU WYBORCZEGO

REJON WYBORCZY

MIEJSCE GŁOSOWANIA

TERMIN GŁOSOWANIA

Rejon nr 1

Nowa Sól

Sala w Wielospecjalistycznym

Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli,

ul. Chałubińskiego 7

30.10.2017, g. 13-14

Rejon nr 2

Nowa Sól i Wschowa

Sala w Wielospecjalistycznym

Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7

30.10.2017, g. 13-14

Rejon nr 3

Żagań i Szprotawa

Sala w Nowym Szpitalu
w Szprotawie, ul. Henrykowska 1

31.10.2017 g.12-13

Rejon nr 4

Krosno Odrzańskie

i Gubin

Przychodnia Atol w Gubinie,

ul. Kresowa 2

02.11.2017 g.10-11

Rejon nr 5

Sulechów i Cibórz

Przychodnia Lekarza Rodzinnego
w Sulechowie,
ul. Niepodległości 15

31.10.2017 g. 11.30-12.30

Rejon nr 6

Świebodzin i Torzym

Sala w Nowym Szpitalu

w Świebodzinie, ul. Młyńska 6

31.10.2017 g. 13-14

Rejon nr 7

Żary i Lubsko

Sala w Szpitalu Na Wyspie

w Żarach, ul. Pszenna 2

02.11.2017 g. 11-12

Rejon nr 8

Zielona Góra szpital

Sala w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze, ul.  Zyty 26

31.10.2017, g. 8,30 - 9,30

Rejon nr 9

Zielona Góra poz

Przychodnia Skarbowa
w Zielonej Górze, ul. Chopina 20

30.10.2017, g. 12-13

Rejon nr 10

Zielona Góra

specjaliści

Przychodnia Skarbowa
w Zielonej Górze, ul. Chopina 20

30.10.2017, g. 12-13

Rejon nr 11

Lekarze Dentyści 1

Sala Konferencyjna
im. Anny Mackiewicz w OIL,

Zielona Góra, ul. Batorego 71

30.10.2017, g. 9-10

Rejon nr 12

Lekarze Dentyści 2

Sala Konferencyjna
im. Anny Mackiewicz w OIL,

Zielona Góra, ul. Batorego 71

30.10.2017, g. 09-10

 

 

Komunikat

Okręgowa Komisja Wyborcza w Zielonej Górze informuje, że termin zgłaszania kandydatów na delegatów do okręgowego zjazdu lekarzy na VIII kadencję z poszczególnych rejonów wyborczych został wydłużony do 15 września 2017 r. 

                              Antoni Ciach

                             Przewodniczący OKW w Zielonej Górze

                             ----------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

Okręgowa Komisja Wyborcza w Zielonej Górze przypomina, że do 15 maja 2017 r. należy zgłaszać kandydatów na delegatów do okręgowego zjazdu lekarzy na VIII kadencję z poszczególnych rejonów wyborczych.

Karta zgłoszenia do pobrania:

 

Antoni Ciach

Przewodniczący OKW w Zielonej Górze

-----------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

Okręgowa Komisja Wyborcza w Zielonej Górze, zgodnie z kalendarzem wyborczym, z dniem 14 kwietnia 2017 r., po uwzględnieniu wniosków o przeniesienie na listę innego rejonu, ustaliła ostateczne listy imienne członków rejonów wyborczych (do pobrania w poniższej tabeli).

 

Antoni Ciach

 

Przewodniczący OKW w Zielonej Górze

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okręgowa Rada Lekarska w Zielonej Górze, na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej, ustaliła imienne listy członków rejonów wyborczych oraz  liczbę mandatów w rejonach wyborczych:

 

Lp.
Nr Rejonu
Nazwa Rejonu Wyborczego
Liczba członków w rejonie wyborczym
Mandaty
Lista
1
K8.01
Nowa Sól
171
11

 pobierz

2
K8.02
Nowa Sól i Wschowa
111
7
3
K8.03
Żagań i Szprotawa
95
6
4
K8.04
Krosno Odrz. i Gubin
69
5
5
K8.05
Sulechów i Cibórz
114
8
6
K8.06
Świebodzin i Torzym
129
9
7
K8.07
Żary i Lubsko
178
12
8
K8.08
Zielona Góra (szpital)
405
27
9
K8.09
Zielona Góra (poz)
94
6
10
K8.10
Zielona Góra (specjaliści)
200
13
11
K8.11
Lekarze Dentyści 1
276
18
12
K8.12
Lekarze Dentyści 2
225
15
Razem
2067
137
 
 

 

Wybory do samorządu lekarskiego - kadencja VIII (2017-2021)

do pobrania: Wniosek o przeniesienie

Rozpoczęły się przygotowania do wyborów samorządu lekarskiego na VIII kadencję. Okręgowa Rada Lekarska w Zielonej Górze, na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej, przyjęła kalendarz wyborczy:

 1. do dnia 28 lutego 2017 r. - przedstawienie propozycji rejonów wyborczych,
 2. do dnia 14 kwietnia 2017 r. - ostateczne ustalenie listy członków rejonu wyborczego oraz liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy, jak również rozpatrywanie wniosków o przeniesienie na listę innego rejonu,
 1. do dnia 15 maja 2017 r. - ustalenie listy kandydatów w rejonach wyborczych,
 2. do dnia 31 października 2017 r. - głosowania w rejonach wyborczych,
 3. do dnia 15 listopada 2017 r. - ogłoszenie wyników wyborów,
 4. do dnia 1 5 grudnia 2017 r. - rozpatrywanie protestów wyborczych,
 5. do dnia 31 stycznia 2018 r. - kolejne tury wyborów (w razie konieczności),
 6. do dnia 31 marca 2018 r. - zwołanie sprawozdawczo-wyborczego okręgowego zjazdu lekarzy -wybory do pozostałych organów,
 7. do dnia 3 1 maja 2018 r. - zwołanie Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Ustalono liczebność rejonu wyborczego: najmniejszy rejon wyborczy liczy 25 osób, a największy – 500 osób.

Ustalono także liczbę członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata – 1:15, co oznacza, że 15 osób może wskazać tylko jednego delegata. Jeżeli na skutek podzielenia ogólnej liczby członków rejonu przez 15, reszta z dzielenia jest większa niż 0,5 – rejon taki jest upoważniony do wyboru dodatkowego kandydata.

Na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 16 lutego 2017 r. ustalono liczbę rejonów wyborczych do przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji:

 1. K8.01 Nowa Sól (szpital - Chałubińskiego 7)
 2. K8.02 Nowa Sól (poz) i Wschowa
 3. K8.03 Żagań i Szprotawa
 4. K8.04 Krosno Odrzańskie i Gubin
 5. K8.05 Sulechów i Cibórz
 6. K8.06 Świebodzin i Torzym
 7. K8.07 Żary i Lubsko
 8. K8.08 Zielona Góra (szpital)
 9. K8.09 Zielona Góra (poz)
 10. K8.10 Zielona Góra (specjaliści)
 11. K8.11 Lekarze Dentyści 1
 12. K8.12 Lekarze Dentyści 2

Obecnie Okręgowa Komisja Wyborcza rozpoczęła pracę nad tworzeniem propozycji imiennych list członków rejonów wyborczych. Po ich zatwierdzeniu przez Okręgową Radę Lekarską na posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 r., zostaną umieszczone na stronie internetowej oil-zgora.org w zakładce ‘wybory’ oraz otrzymacie Państwo w przesyłce pocztowej wraz z wnioskiem o przeniesienie do innego rejonu. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, do dnia 14 kwietnia 2017r. br. zostaną opublikowane ostatecznie ustalone imienne listy rejonów wyborczych.

Wybory będą przebiegały, jak w poprzedniej kadencji, z możliwością głosowania korespondencyjnego i z wcześniejszym zgłaszaniem kandydatów na delegatów do Komisji Wyborczej, dlatego też prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi terminami.

O kolejnych etapach wyborów będziecie Państwo informowani na bieżąco na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze: oil-zgora.org.

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Antoni Ciach

 

--------------------------------------------------------------

 

Wyniki wyborów

Wybory na VII kadencję (2013-2017) w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze zostały zakończone. Ich wyniki są opublikowane w Obwieszczeniu Nr 5/VI/2013 Okręgowej Komisji Wyborczej – zobacz.

Lista delegatów na okręgowy zjazd delegatów VII kadencji – Strona 1Strona 2Strona 3.

Lista kandydatów

Zgłoszonych na delegata na okręgowy zjazd lekarzy w kadencji 7 (2013-2017) – zobacz.

Obwieszczenia Komisji Wyborczej

Ilościowe zestawienie rejonów wyborczych z liczbą mandarów na rejon

Uchwala nr 38/VI/2013 w sprawie ustalenia liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy kadencji 2013-2017 – zobacz.

L.p. Nr Rejonu Nazwa Rejonu Wyborczego Ilość Liczba mandatów Lista Karta zgłoszenia
1 K07.01 Nowa Sól (szpital) 159 11 Pobierz Pobierz
2 K07.02 Nowa Sól i Wschowa 116 8 Pobierz Pobierz
3 K07.03 Żagań i Szprotawa 100 7 Pobierz Pobierz
4 K07.04 Krosno Odrzańskie i Gubin 78 5 Pobierz Pobierz
5 K07.05 Sulechów i Cibórz 112 7 Pobierz Pobierz
6 K07.06 Świebodzin i Torzym 131 9 Pobierz Pobierz
7 K07.07 Żary i Lubsko 173 12 Pobierz Pobierz
8 K07.08 Zielona Góra (szpital) 356 24 Pobierz Pobierz
9 K07.09 Zielona Góra (poz) 89 6 Pobierz Pobierz
10 K07.10 Zielona Góra (specjaliści) 211 14 Pobierz Pobierz
11 K07.11 Lekarze Dentyści 1 257 17 Pobierz Pobierz
12 K07.12 Lekarze Dentyści 2 216 14 Pobierz Pobierz
Liczba rejonów: 12 Razem 134  

Kalendarz wyborczy

2012 Grudzień do 31 grudnia
ORL powinny podjąć uchwały o utworzeniu rejonów wyborczych, ustaleniu liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata, minimalną i maksymalną liczbę członków rejonu wyborczego.
2013 Styczeń do 19 stycznia
ogłoszenie listy członków rejonów wyborczych
Luty do 18 lutego
przyjmowanie wniosków lekarzy o umieszczenie ich na liście innego rejonu wyborczego.
do 28 lutego 
OKW ustala i publikuje ostateczne listy członków rejonów wyborczych.
Marzec do 1 kwietnia 
zgłaszanie kandydatur.
Kwiecień do 15 kwietnia 
publikacja podjętej przez OKW uchwały o zamknięciu listy kandydatów w danym rejonie wyborczym. 
od 16 kwietnia
do wyborów - „kampania wyborcza”
Maj 
Czerwiec
do 30 czerwca
przeprowadzenie wyborów w rejonach.
Lipiec do 15 lipca 
uchwała OKW o wynikach wyborów i ew. ogłoszenie kolejnej tury wyborów
Sierpień 
Wrzesień 
Październik
na 6 tygodni przed terminem OZL 
winny zakończyć się głosowania w „kolejnych turach” wyborów
Listopad 
Grudzień
od 19 października do 7 grudnia
Okręgowe Zjazdy Lekarzy
2014 24-26 styczeń XII Krajowy Zjazd Lekarzy

rejestr lekarzy:

Rejestr lekarzy

Nasz biuletyn:

Doktor

Polub nas:

Facebook